Kilebygda Lokalutvalg

Dersom du har en sak fra ditt nærområde som du ønsker å ta opp med politikerne, kan du kontakte med leder av de ulike lokalutvalgene. Bystyresekretariatet er kontaktleddet mellom lokalutvalgene og administrasjonen. 

Link til alle Lokalutvalgene i Skien Kommune – klikk her. Her finner du direkte link til Kilebygda Lokalutvalg